Kdo používá security.txt

Ve světě Link to heading

Na webu findsecuritycontacts.com najdete analýzu 500 známých webových stránek a jejich security.txt souborů.

Weby Google, Youtube, Linkedin, Apple a Twitter soubor security.txt poskytují. Naproti tomu Microsoft, Wikipedia a europa.eu zaostávají a soubor nepublikují (ani v nevalidní formě). Informace platná k 01.04.2023